Welcome

To contact me wether it is regarding a project, collaboration or if it’s regarding on of my articles or the webshop, please use the form underneath to contact me. I will be in touch with you as soon as possible.

My services include:
Branding, Company profile, Logo, Illustrations, Editorial, Packaging design, webdesign, Marketing (Analytics, AdWords, SEO), creative direction and more.

Velkommen

For å kontakte meg vedrørende et oppdrag eller samarbeid, eller om det skulle gjelde noen av sidens artikler eller nettbutikk, vennligst ta kontakt via skjemaet under. Jeg tar kontakt snarest mulig.

Mine tjenester inkluderer:
Branding, firmaprofil, logo, illustrasjoner, Redaksjonell design , emballasje design, webdesign, markedsføring (Analytics, AdWords, SEO), kreativ retning og mer.